Podkast: Kampen om anerkjennelse

Kampen om anerkjennelse, inspirert av boken med samme navn og skrevet av Axel Honneth (1996), tar for seg tre former for anerkjennelse: kjærlighet, respekt for borgernes rettigheter i praksis og sosial verdsettelse. Til disse tre formene for anerkjennelse er det tilsvarende tre former for krenkelser: kroppslige krenkelser, nektelse av rettigheter og nedverdigelse av levemåter. Denne episoden av Den skjulte byrden, tar for seg hvordan anerkjennelse formidles via moralsk motiverte konflikter og kamp på individ, gruppe og samfunnsnivå. Selv om anerkjennelse er det etiske grunnlaget for alt hjelpearbeid, må vi må likevel aldri støtte et anerkjennelseskrav som medfører en krenkelse av et annet menneskets etiske autonomi, dvs maktmisbruk, vold eller overgrep. Dagens podkast varer i litt under 19 minutter.

Kampen om anerkjennelse

Podkast: Jobbe med skyld

Personer utsatt for vold og overgrep vil ofte fortelle o, maktesløshet, isolasjon, skam og skyldfølelse og mangel på selvrespekt. Denne episoden av den skjulte byrden handler om det å jobbe med den utsattes urimelige skyldfølelse. Episoden varer i underkant av seks minutter.

Å jobbe med skyld

Podkast: Å jobbe med skam

Å møte andre mennesker preget av skam krever at hjelperen er forberedt på å møte den andres smerte og fortellinger om å ikke bli møtt av andre mennesker, om å ikke være elsket, eller andre former for krenkelser. Det krever at du som hjelper kjenner din egen skam. Og det handler om å gi den andre mange nye og gode livserfaringer for å forsterke et positivt selvbilde. I dagens epsiode av den skjulte byrden, drøfter jeg disse og andre forhold som er viktig å kjenne til for å jobbe med skam. Opptaket varer i 11 minutter.

Å jobbe med skam

Podkast: Skyld og skam

Hva er skyld og skam? Hvorfor er de så viktige følelser i våre liv? Hvorfor føler vi skyld og skam og hvorfor påfører vi andre disse følelsene? Hva med tilgivelse? Må vi tilgi personer som har påført oss grove krenkelser i form av vold og overgrep? Disse og flere spørsmål drøfter jeg i denne episoden av podkasten Den skjulte byrden. Opptaket varer i litt over 10 minutter.

Skyld og skam

Podkast: Skammens betydning for barns utvikling

Småbarn opplever skam når foreldre ikke er bekreftende i deres respons til barnets behov for trygghet, og dermed skapes en økt trussel mot at den mellommenneskelige broen mellom dem trues. Enhver situasjon som skader den mellommenneskelige broen, som binder sammen barnet (også spebarn) og foreldre (eller andre signifikante andre), vil kunne aktivere skam. Denne episoden, om skammens betydning for barnets utvikling, og som varer i 7 minutter, tar for seg viktigheten av å møte barnets behov for kjærlighet, nærhet og en trygg relasjonn til betyningsfulle andre, og hva som skjer når barnet i stedet opplever avvisning.

Skammens betydning for barns utvikling

Podkast: Hukommelsens etikk

Jeg har jobbet med vold og overgrep siden tidlig på 1980-tallet. Som saksbehandler i barnevernet og som terapeut for både utsatte og overgripere, har det alltid vært viktig å nedtegne hva som har skjedd. Jeg har ofte tenkt på dette som hukommelsesarbeid. Men hvorfor er det viktig å ta vare på minnene våre? Er det ikke bedre å glemme en traumatisk fortid og leve videre som om ingenting vondt har hendt oss? Kan vi snakke om en etisk forpliktelse til å huske, en hukommelsens etikk? I denne episoden av Den skjulte byrden, som varer i 22 minutter, ser jeg nærmere på hvorfor vi er forpliktet til å huske, for å lære av vår fortid, og til å glemme, for å hjelpe oss forbi hat og sinne.

Hukommelsens etikk