Bibliotek

Biblioteket inneholder en samling av Power Point presentasjoner fra forelesninger, artikler,  kronikker, avisartikler om eller av Kaare Torgny Pettersen

2019: Oppslag i Sandefjords Blad 23.02.2019 om nytt undervisningsopplegg om vold og overgrep for barnehagepedagoger ved USN

2019: Reportasje på USN nettside HUB. Helt naturlig at vi lærer om overgrep, men det er ubehagelig 16.01.2019 

2019: Radioreportasje Lærer om overgrep mp3 lydfil. NRK  16.01.2019

2018: Kronikk Skammen etter seksuallovbrudd i forsknings.no 29.10.2019

2018: Kronikk Læreres viktige rolle i forebygging av seksuelle overgrep i utdanningsnytt.no 22.10.2019

2017: YouTube opptak i anledning ansettelse som professor i profesjonskunnskap om vold og overgrep ved Høgskolen i Sørøst-Norge 01.02.2017

2017: Power Point presentasjon fra forelesning om vold og overgrep mot barn for Pedagogene, Høgskolen i Sørøst-Norge, 22.03.2017

2017: Power Point presentasjon fra forelesning om «Når blir seksualitet skadelig hos barn og unge» ved konferanse om Barne og unge med skadelig seksuell atferd ved Høgskolen i Østfold, Fredrikstad 09.05.2017

2016: Psykisk helsearbeid ved norske incestsentre. Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid

2015: Should we talk about it WORK

2014 Kronikk Hjelpekunstens hemmelighet. Halden Arbeiderblad 20.12.2014

2014: Being a useful puppet. Social Work and Social Science Review.

2013: A study of shame. Journal of Sexual Abuse.

2012: Kronikk, Fattige barn. Fredrikstad i feil ende av statistikken. Fredrikstad Blad 11.06.2012

2011: Kronikk. Psykiske problemer og kampen for anerkjennelse. Fredrikstad blad 10.01.2011

2013: Working with dignity, Sosial Work and Social Science Review

2012: Good Enough Care. Scandinavian Journal of Disability Reseach

2012 Coping with health risks (Book chapter)

2011 Kronikk.  Viktig å bryte tabuer om seksuelle overgrep mot barn. Fredrikstad blad 16.11.2011

2010 Å forske på skam Tidsskrift for Klinisk Sexologi

2009 PhD avhandling i Sosialt arbeid. An Exploration into the Concept and Phenomenon of Shame within the Context of Child Sexual Abuse. An Existential-Dialogical Perspective of Social Work within the Settings of a Norwegian Incest Centre. Doctoral Thesis at NTNU, October 2009: 184. 

2002 Bokkapittel. Å leve etisk

2000 Veier til selvforståelse Hovedfagsoppgave i sosialt arbeid

2000 Platons Sannhetslære

1999 I Øyeblikket

1996 Reportasje: Mindre opptatt av medievold. Fremtiden 22.10.1996

1996 Reportasje: Fra Tarzan til Rambo. Østlandsposten 16.02.1996

1996 Reportasje: Hudkontakt er viktig, klem barna. Tønsbergs Blad 11.09.1996

1995 Podkast: Kampen mot medievold 19.november 1995. Opptaket varer i omlag 15 minutter

1995: Video – Turid Birkeland intervjuer Kaare Torgny Pettersen om Kampen mot medievold for TV+ 19.november 1995. Opptaket varer i 15 minutter.

1995 Reportasje: All video påvirker. Glåmdalen 08.12.1995

1995 Reportasje: Overraskelser ved videovoldforedrag. Agderposten 07.03.1995

1995 Reportasje: Foredrag og debatt om grensesetting for ungdom. Østlandsposten 24.01.1995

1994 Reportasje: Kåre Pettersen ny leder for barneverntjenesten. Østlandsposten 16.04.1994

1994 Reportasje: Barn lærer vold. Nordlys 10.11.1994

1994 Reportasje: Videovold samlet fullt hus i Hof. Tønsbergs Blad 17.11.1994

1994 Reportasje: Fikk tankevekker om videovold. Tønsbergs Blad 30.11.1994

1994 Reportasje: Skal forske på voldspornografi. Tønsbergs Blad 26.07.1994

1993 Kronikk: Undergraver hele vår kulturarv. Sandefjords Blad 26.05.1993

1993 Reportasje: Kosmo vil diskutere forbud mot voldspornografisk film. Vårt Land 27.02.1993

1993 Reportasje: Interpellasjon om volds- og sexvideo. Sandefjords Blad 12.03.1993

1992 Reportasje: 40 på kurs i barnevern. Tønsbergs Blad 30.10.1992

1992 Reportasje: Overgripere er ofte blitt mishandlet selv. Sandefjords Blad 31.01.1992

1992 Reportasje: Mer oppmerksomhet må til overfor voldelige videoer. Valdres 12.09.1992

1992 Reportasje: Skadelig voldsutvikling på TV. Tønsbergs Blad 02.09.1992

1992 Reportasje: Videovold engasjerte. Ullensaker Blad 01.02.1992

1992 Reportasje: Foreldrene er framtidas filmkontrollører. Østlandsposten 20.20.1992

1991 Radiointervju i Lindenes Nærradio 27.11.1991. Intervjuer er Nils H. Feed. Opptaket varer i 07.20 minutter

1991 Reportasje: Rå vold på timeplanen. Varden 07.03.1991

1991 Reportasje: Farlig å forske på barnemishandling. Færdrelandsvennen 23.08.1991

1991 Reportasje: Rå tortur-sex sel som aldri før. Vårt Land 20.07.1991

1991 Barn, TV og Dataspill Rapport for Redd Barna

1991 P2 Radiodebatt mellom Førsteamanuensis Jostein Gripsrud ved Institutt for massekommunikasjon ved UiB og Kaare Torgny Pettersen. Opptaket varer i 05.30 minutter og ble sendt 15.04.1991.

1991 Reportasje: Når vold blir underholdning. Romerikes Blad 23.10.1991

1990 Reportasje: Sex-misbruk av barn granskes. Dagbladet 12.10.1990

1990 Leder: Misbruk av barn. Sandefjords Blad 03.10.90

1990 Reportasje: Skremmende utvikling i seksuelt misbruk av barn. Tønsbergs Blad 18.10.1990

1990 Kronikk: Hvordan drepe mennesker. Fredrikstad Blad 10.12.1990

1990 Reportasje: Sjokk på Politiskolen. Verdens Gang 11.12.1990

1990 Reportasje: Vil forby import av barneporno. Aftenposten 11.12.1990

1990 Reportasje: Videovold barnemishandling. Adresseavisen 05.11.1990

1990 Leder: Barneporno. Sandefjords Blad 12.12.1990

1990 Rapport om Barnepornografi. Justisdepartementet

1990 Reportasje: Sterke reaksjoner. Sandefjords Blad 18.10.1990

1989 Reportasje: Påskjønnelse til voldsforsker. Tønsbergs Blad 27.04.1989

1989 Reportasje: Å se videofilm er jobben hans. Video Film, nr 1, mars 1989

1989 Rapport om videomarkedet i Oslo

1988 Reportasje: Videovold avler vold i samfunnet Sandefjords Blad 31,10.1988

1988 Reportasje: 1300 voldsfilmer granskes. Aftenposten 02.02.1988

1988 Reportasje: Avsløringene bare toppen av isfjellet. Adresseavisen 15.07.1988

1988 Reportasje: Kjempebeslag av barneporno. Verdens Gang 14.07.1988

1988 Radiointervju 14.07.1988 i NRK Dagsnytt om Beslag av barnepornografi i Oslo.

1988 Reportasje: Småbarn i sex-filmer. Verdens Gang 27.01.1988

1988 Reportasje: Porno med småbarn. Vestfold Arbeiderblad 28.01.1988

1988 Reportasje: Ung porno over disk. Arbeiderbladet 07.07.1988

1988 Reportasje: Debatt om barn og videovold. Adresseavisen 22.02.1988

1988 Radioprogram om Dataspill. Her og Nå P2. Bjørg Bekkadal i Trondheim og Kaare Torgny Pettersen i Sandefjord. Opptaket varer i 07.13 minutter og ble sendt 18.08.1988

1988 Reportasje. Vold som TV spill. Drammens Tidende 11.08.1988

1988 Reportasje: Voldsfilm tvang ekspert i knæ. Jyllandsposten 12.09.1988

1988 Reportasje: Porno- og voldsvideo ut i lyset. Aftenposten 11.03.1988

1988: Reportasje. Grov vold er hverdagskost.Sandefjords Blad 26.01.1988

1988 Radiointervju om videovold i Sandefjord Nærradio, KrF bølgen. Opptaket varer i 03.32 minutter og ble sendt 07.09.1988

1988 Radiointervju om Kirkens SOS i Sandefjord Nærradio, KrF bølgen. Opptaket varer i 14 minutter og ble sendt 07.09.1988

1987. Reportasje: Ny leder for Kirkens SOS Sandefjords Blad 24.12.1987

1987 Reportasje: Tilbyr sosialsektorens tjenester. Tønsbergs Blad 05.11.1987

1987 Reportasje: Visning av Omen er barnemishandling. Vårt Land 25.11.1987

1987 Video-ekspert skabte panik på børneseminar. Politikken 11.10.1987

1987 Reportasje: Ingen bryr seg om videovold og porno. Aftenposten 13.06.1987

1985 Reportasje: Rambo fremstiller vold som rettferdig. Sandefjords Blad 29.11.1985

1985 Reportasje Videoforhandler anmeldt for utleie av grovporno. Tønsbergs Blad 05.11.1985

1985 Reportasje: Videoforhandlere truet med å slå ned Kåre Pettersen. Vestfold Arbeiderblad 09.03.1985

1985 Reportasje Foreldre til kamp mot videovold. Sandefjords Blad 30.01.1985

1985 Rapport om ulovlige videofilmer i Sandefjord

1984 Reportasje: Paneldebatt om politivold. Sandefjords Blad 19.03.1984

1984 Helse- og sosialplan for Tromøy kommune

1984 Reportasje: Videovold i Tønsberg. Vestfold Arbeiderblad 03.04.1984

1983 Sysselsettingsplan for unge arbeidsledige i Sandefjord

1983 Barnevernenemnda i Sandefjord om Videovold

1983 Reportasje: Si nei til videovolden. Sandefjords Blad 30.03.1983

1983-1995: Foredrag i skoler og barnehager i Norge om voldens virkning på barn og unge