Kaare Torgny Pettersen

En skjult byrde blir av WHO beskrevet som et stigma, et tegn på skam, vanære og kritikk som resulterer i at individet blir unngått eller avvist av andre (Mental Health Problems, Sheet number 218, November 2001).

Kaare Torgny Pettersen arbeider til daglig som professor i profesjonskunnskap om vold og overgrep ved Universitetet i Sørøst-Norge og som professor II ved Høgskolen i Østfold.

Kaare Torgny Pettersen: LinkedIn.

Kontakt arbeid: Kaare.Torgny.Pettersen@usn.no

Kontakt privat:  kaare.pettersen@gmail.com

Kaare Torgny Pettersen. Organisasjonsnummer: 994 141 198

Forsidebildet er tatt av Kaare Torgny Pettersen og logoen er laget av Grafisk designer Eirik Peirik Pettersen