Den skjulte byrden

Den skjulte byrden er en samling av mine podkast og screenkast med fokus på «Den skjulte byrden», et stigma – et tegn på skam, vanære og kritikk som resulterer i at individet blir unngått eller avvist av andre.

Barn og medievold

Podkast: Krenkelsens pedagogikk

Podkast: Kampen mot medievold 1995

Fjernsynsintervju: Kampen mot medievold. 1995

Podkast: Historier om skam og kropp

Podkast: Bubers’ theory of existential guilt and shame

Podkast: Kampen om anerkjennelse

Podkast: Å jobbe med verdighet

Podkast: Å jobbe med skyld

Podkast: Å jobbe med skam

Podkast: Skyld og skam

Screenkast: En sosial konstruksjon av kjønn som grunnlag for seksuell vold

Screenkast: Gutten som ble oppdratt som en hund

Podkast: Skammens betydning for barns utvikling

Podkast: Hukommelsens etikk

Podkast: Fra refselsesrett til oppdragervold