Forelesning 20.11.18 Seksuallovbrudd og skam

Skam handler om en mangel på gjensidighet og respons fra andre. Den moderne skammen handler om å ikke bli møtt, Den dype skammen er smerten ved å se seg selv som ikke fortjener å bli elsket. Den dypeste form for skamopplevelse er p vise seg frem med sin kjærlighet for så å bli avvist. «Jeg er ikke elskverdig». Forelesningen ble holdt på Seksuallovbruddskonferansen – forebygging, straff og oppfølging på Campus Vestfold Universitetet i Sørøst-Norge (USN) 20.11.18. Konferansen er et samarbeid mellom Kriminalomsorgen i region sør og USN.

Seksuallovbrudd og skam