Screenkast: Gutten som ble oppdratt som en hund

Hva skjer når et barn blir traumatisert? Hvordan påvirker vold og overgrep et barns liv? Hvordan kan barn overkomme skadevirkningene? Dette er et screencast opptak av min forelesning på Forskningsdagene 2016 ved Høgskolen i Østfold. Opptaket varer i 23 minutter,

Gutten som ble oppdratt som en hund